Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Od ponad 4 lat zajmujemy wydzielone przestronne skrzydło budynku szkolnego przy ulicy Łozowej 77, w związku z czym mamy dużo miejsca dla nowych dzieci.

Terminy drzwi otwartych w roku szkolnym 2017/2018 zostaną podane w styczniu 2018.

Przez cały rok zapraszamy uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej, gimnazjum oraz do oddziału przedszkolnego. Każdy może spędzić w odpowiedniej klasie dzień próbny.

Decyzję o przyjęciu dzieci do pierwszej klasy poprzedza badanie dojrzałości szkolnej dziecka, prowadzone przez pedagoga/psychologa szkolnego i nauczyciela, rozmowa rodziców bądź opiekunów prawnych z nauczycielem na temat dotychczasowego rozwoju dziecka, rozmowa indywidualna rodziców bądź opiekunów prawnych z Dyrektorem szkoły i/lub Członkiem zarządu stowarzyszenia. 

O przyjęciu do szkoły decydują następujące czynniki łącznie:

  • kolejność na liście rekrutacyjnej
  • opinia Kolegium Nauczycieli
  • opinia Dyrektora szkoły i Zarządu stowarzyszenia

Pełen regulamin rekrutacji do pobrania tutaj

Terminarz rekrutacji do pobrania tutaj

Karta rekrutacyjna do klas Szkoły Podstawowej do pobrania tutaj

Karta rekrutacyjna do Oddziału Przedszkolnego do pobrania tutaj

Karta przyjęcia ucznia do pobrania tutaj