Szkoła

Szkoła Waldorfska w Poznaniu

Nasza szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy podstawę programową w oparciu o program waldorfski. Zajęcia odbywają się w kilkunastoosobowych grupach.

W szkole pracują wykwalifikowani, zaangażowani w pracę z dziećmi nauczyciele, którzy swoją wiedzę pedagogiczną poszerzyli na Podyplomowym Studium Edukacji Niezależnej przy Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel - wychowawca pracuje z dziećmi od pierwszej do szóstej klasy i naucza podstawowych przedmiotów w ramach tzw. lekcji głównej.
Nauczanie języka polskiego, historii, geografii i przedmiotów ścisłych odbywa się za pomocą przyjaznej dzieciom metody w 4 - tygodniowych cyklach tematycznych. Zintegrowany sposób nauczania pozwala uczniom dostrzegać związki pomiędzy zdobywanymi wiadomościami oraz opanowywać i utrwalać materiał w naturalnym rytmie.

Nauka języków obcych (angielskiego, niemieckiego lub francuskiego) rozpoczyna się w I klasie.

W programie jest szereg zajęć artystycznych (muzyka, malowanie, eurytmia, prace ręczne, warsztaty stolarskie), których podstawowym celem jest ćwiczenie woli, koncentracji, umiejętności współdziałaniaw grupie, podejmowania decyzji i radzenia sobie z porażkami. W szkole obowiązuje ocena opisowa. Nie ma drugoroczności. Stosujemy ekologiczne sprzęty, zabawki, pomoce naukowe i materiały do prac artystycznych.

Celebracja świąt wyznacza swoisty rytm roku (Dożynki, Św. Marcin, Jarmark, Jasełka etc.)
W szkole panuje szczególna atmosfera jaka towarzyszy niewielkim szkołom społecznym, w które angażują się nie tylko nauczyciele, ale również Rodzice.