Zmiany, zmiany...

Małe, duże zmiany w naszej Szkole

Drodzy. Od kwietnia nie ma już z nami Jacka Kokocińskiego, który przez ostatnie prawie dwa lata był Dyrektorem Szkoły. W piątek pożegnaliśmy go – dzieci i nauczyciele – z dużą łzą w wielu oczach. Jacku, dziękujemy bardzo i wierzymy, że nadal będziesz nam wiernie kibicował.

 

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu na nowego Dyrektora jego obowiązki pełni Ania Morkis. Anię natomiast zastępuje w sekretariacie Szkoły Asia Jerszyńska-Kowal.

Zmiany nastąpiły również w Zarządze Stowarzyszenia. W poniedziałek 26 marca odbyło się Walne Zebranie, które udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrało nowy w składzie:

Sebastian Prentki – Preses
Mariusz Sondowski – Vice Prezes
Anna Morkis – Skarbnik
Magda Erenz – Sekretarz
Wioletta Nowotka – Członek Zarządu

I jeszcze wiele zmian tym razem w naszych ogrodach i sercach, takich które przynosi ze sobą wiosna. Wreszcie;)

[powrót]