Walne Zebranie Stowarzyszenia – 26 marca

Walne Zebranie

Drodzy Rodzice,

niniejszym oficjalnie zawiadamiamy Członków Stowarzyszenia Edukacyjnego Wolna Szkoła Waldorfska o Walnym Zebraniu, które odbędzie się w dniu dnia 26 marca 2012 r. w siedzibie Społecznej Waldorfskiej Szkoły Podstawowej, ul. Łozowa 77 w Poznaniu.
Pierwszy termin rozpoczęcia obrad - godzina 16:30, drugi - godzina 17:00.

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków.
 3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2011.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2011.
 5. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2011.
 6. Przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2011.
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 8. Udzielenie absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej.
 9. Wybór Zarządu na nową kadencję.
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
 11. Ustalenie wysokości składki na rok 2012.
 12. Wolne głosy i wnioski.

Informujemy, że do dnia do dnia 19 marca można zgłaszać propozycje zmiany porządku obrad. Zwracamy Państwa uwagę, że w tym roku mija kadencja Zarządu. Walnemu Zebraniu będzie towarzyszył wybór nowego. Wszystkich chętnych do kandydowania prosimy o przygotowanie informacji, które pomogą członkom Stowarzyszenia w wyborze Zarządu na kolejne dwa lata. Dotyczy to przede wszystkim kompetencji, doświadczenia, pomysłów i zaangażowania jakie możecie Państwo zaoferować Szkole i Stowarzyszeniu.

Zarząd Stowarzyszenia

[powrót]