Rysunki na tablicy

Prace nauczycieli

W marcu nasi nauczyciele udoskonalali swoje umiejętności rysowania na tablicy. Jak wiecie rysunek na tablicy wprowadza uczniów w nową epokę, jest komentarzem to tematów podejmowanych na zajęciach. Powstałe podczas warsztatów prace utrwaliliśmy i przedstawiamy tutaj – bo to rzecz niezwykła. 

[powrót]