Rekrutacja 2013/2014

Rekrutacja 2013/2014


Z rodzicami, którzy wypełnili kartę zgłoszeniową, będziemy kontaktować się na początku marca, aby ustalić dogodny termin. Czekajcie cierpliwie, na pewno zadzwonimy.

Zasady rekrutacji dzieci do szkoły na rok 2013/ 2014

  1. Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I trwa do 8.03.2013
  2. Rozmowy rodziców z nauczycielem głównym na temat dotychczasowego rozwoju dziecka 11.03.- 22.03.2013
  3. Badanie dojrzałości szkolnej przeprowadzone przez dwóch nauczycieli i pedagoga szkolnego 11.03-20.03.2013
  4. Omówienie na Kolegium tematu przebadanych dzieci 21.03.2013
  5. Po zakwalifikowaniu dziecka przez Kolegium, o przyjęciu dziecka do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.
  6. Ogłoszenie listy przyjętych dzieci 22.03.2013
  7. Po terminie ogłoszenia listy przyjętych dzieci, rekrutacja trwa w sposób ciągły do wszystkich klas.
  8. Umowy podpisywane będą do 30.04.2013.
  9. Wpisowe płatne jest w ciągu 7 dni od podpisania umowy 

Karta zgłoszeniowa do pobrania tutaj

[powrót]