Rekrutacja 2012/2013

„Przyjdź, poznaj i przeżyj naszą Szkołę”

W tym roku szkolnym zaplanowaliśmy dwa spotkania dla Rodziców zainteresowanych zapisem swoich Dzieci do naszej Szkoły.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 stycznia 2012 roku wg następującego planu:

  • 17.00-17.45 - wspólne malowanie Dzieci i Rodziców
  • 17.45-18.00 - zwiedzanie Szkoły
  • 18.00-18.30 - zabawa integracyjna dla Dzieci i równolegle rozmowa Rodziców z Dyrekcją (informacje o organizacji Szkoły i procesie nauczania).
     

Kolejne spotkanie odbędzie się 8 lutego 2012 r. (17.00-18.30) - przedstawimy nauczyciela klasy zerowej i klasy pierwszej oraz szczegóły związane z rekrutacją (marcowe terminy badania dojrzałości szkolnej, wymagana dokumentacja, terminy podpisywania umów).

Zapraszamy.

[powrót]