Nauczanie domowe pod opieką naszej szkoły

Nauczanie domowe

Rodziców rozważających samodzielne uczenie dziecka w domu zapraszamy do naszej szkoły. Chętnie udostępnimy zestaw dokumentów potrzebnych do uruchomienia całej procedury.  Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów dla uczniów z nauczania domowego. Za rok szkolny 2013-2014 za nauczanie domowe obowiązują następujące opłaty: wpisowe 100 zł, płatne jednorazowo za cały tok nauki oraz czesne 600 zł za cały rok szkolny. Jednocześnie informujemy, że każde podanie o przyjęcie ucznia będzie rozpatrywane indywidualnie.

[powrót]