Konkurs na Dyrektora Szkoły

Społeczna Waldorfska Szkoła Podstawowa poszukuje kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkoły


Opis stanowiska pracy:

 • Kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz
 • Partnerska współpraca z organem prowadzącym, kolegium nauczycielskim oraz z rodzicami
 • Współdziałanie z władzami oświatowymi i samorządowymi
 • Promowanie placówki i jej osiągnięć
 • Prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa
 • Przygotowanie planu finansowego szkoły
 • Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym
 • Aktywne pozyskiwanie nowych uczniów i organizacja rekrutacji dzieci do szkoły
 • Wspieranie pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych na działalność szkoły

Wymagania:

 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i organizacyjne
 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość przepisów oświatowych i BHP
 • Zapoznanie się z podstawowymi zasadami pedagogiki waldorfskiej
 • Pracowitość punktualność, umiejętność pracy w zespole
 • Biegła znajomość obsługi komputera
 • Mile widziana znajomość języka niemieckiego
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku Dyrektora Szkoły
 • Mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji unijnych

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pełną wyzwań pracę z możliwością zdobycia bogatego doświadczenia

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 • Uzasadnienie przystąpienia do konkursu
 • Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji

Zainteresowanych kandydatów uprzejmie prosimy o przesyłanie CV do 10 listopada na adres mailowy: info [at] wolna-szkola [dot] org [dot] pl.

O terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 

[powrót]