Drzwi otwarte

[2016-01-19] Zapraszamy na drzwi otwarte w naszej Szkole, które odbędą się 26 lutego oraz 12 kwietnia. Rekrutację rozpoczynamy już 1 lutego. Decyzję o uruchmieniu grupy przedszkolnej podejmiemy do 15 lutego.

[powrót]